Visionär crossfit för dig som vill träna på att möta framtiden med kunskap och tillit.


Anmäl dig härProgram (PDF)

FRITT INTRÄDE MEN ANMÄLAN KRÄVS
ÄNDRINGAR I PROGRAMMET KAN FÖREKOMMA

Framtidsgymmet riktar sig till alla som vill vara en del av framtiden och är ett initiativ från Skånemotor. Arrangemanget är en del av Digital@Idag

Tack till Medicon Village för lokalerna.

13.00-13.30: UPPVÄRMNING

JOHAN WESTER Moderator och grundare av Skånemotor
MATS EKSTRAND Digitaliserings- och IT-direktör, Region Skåne
ANNA GILLQVIST Regional digitaliseringskoordinator och strateg, Region Skåne
KALLE ÅSTRÖM AI Lund Coordinator och professor i Matematik, Lunds Universitet

13.30-14.00: STYRKEPASS

Du får nya insikter om vilka kraftfulla insatser som krävs för att klara samhällsutmaningarna och nå de globala hållbarhetsmålen.

IBRAHIM BAYLAN Näringsminister (S)
ANNETTE LINANDER Regionråd (C) med särskilt ansvar för digitalisering, Region Skåne

14.00-14.45: CIRKELTRÄNING

Du får höra många exempel på hur digitala lösningar redan idag bidrar till att skapa ett resurseffektivt samhälle med människa och livsmiljö i centrum.

DAMON TOJJAR VD, Vårdinnovation AB
ÅSA MELVANIUS Digitaliseringschef, Lunds kommun
GIOVANNI LEONI Strategisk förändringsledare inom digitalisering, Malmö stad
CHRISTER MÅNSSON Senior business consultant, Tieto

14.45-15.15: VILA OCH ÅTERHÄMTNING

15.15-16.20: TEKNIKPASS

Du får ta del av och reflektera kring visionärt tänkande och tekniska landvinningar som öppnar för helt nya sätt att erbjuda livskvalitet i världsklass.

HENRIK SVENSSON Utvecklingschef, Volvo Cars
HENRIK BENGTSSON Head of Advagym, Sony corporation
ANDERS HENRIKSSON Manager RAN System, Ericsson
JOAKIM NELSON VD, Innovation Skåne
PATRIK FÄLTSTRÖM Technical Director, Netnod
JONAS BIRGERSSON VD, Labs2 International

16.20-16.30: RELAXPASS

Här summerar vi tillsammans frågor, invändningar, förhoppningar och känslor kring hur en allt mer digitaliserad vardag påverkar våra liv, nu och i framtiden.

Den första årliga folkbildningsdagen om det digitala samhället.

Det krävs en bred digital kompetenshöjning för att människor ska kunna navigera i ett samhälle som snabbt förändras; jobb försvinner och helt nya yrken skapas. Kraven ökar på ett livslångt lärande. Gamla affärsmodeller ersätts av nya affärslogiker. Vi måste snabbast möjligt lära oss framtidens spelregler för att kunna bygga ett samhälle där alla känner att de är trygga och har en plats.

Den 22 november mjukstartar den årliga temadagen Digital@Idag – Den första årliga folkbildningsdagen om det digitala samhället. Aktiviteter kommer att ske på ett tiotal orter i Sverige. Historiskt har Sveriges framgångsrecept för att hantera stora samhällsförändringar skett genom bred och långsiktig samverkan. Receptet upprepas nu i en landsomfattande folkbildningsrörelse för att öka förståelsen för såväl möjligheterna som utmaningarna som ny teknik för med sig.

Initiativtagare till Digital@Idag är den ideella föreningen Forum för Omställning, tillsammans med DIGG, IVA, SKL och LO.

Ett initiativ från Skånemotor och en del av Digital@Idag.

Anmäl dig här

Framtidsgymmet är en del av initiativet Digital@Idag och vill få fler människor att bejaka framtidens nya möjligheter som öppnar sig som en följd av megatrenderna digitalisering, globalisering och urbanisering.

Vi ser också problemen med den snabba utvecklingen, men är övertygade om att ny kunskap ger redskap för dra nytta av utvecklingen i en värld där vi är allt mer beroende av varandra.

Med både visionär och handfast utbildning ger vi människor kunskap och framtidstro. Vårt löfte till dig som vill vara med: Du sitter inte längre på bänken, du är snart tränad för att vara med i matchen!